چگونه با Kerio Operator تلفن داخلی ایجاد کنیم

با خرید کریو امکان راه اندازی آسان تلفن داخلی را خواهید داشت

Kerio-operator-phone

یک تلفن فرعی یک خط تلفن داخلی است. هر کاربر می تواند با خرید کریو VPN یک یا چند خط تلفن اختصاصی در Kerio Operator داشته باشد.

تعداد کل خطوط فرعی به سه برابر تعداد کاربران مجاز محدود شده است.

پیکربندی خطوط تلفن فرعی روی زبانه سرویس های PBX توسط فایل مجوز قابل شمارش نیست.

اضافه کردن تلفن های فرعی جدید

شما سه گزینه برای اضافه کردن تلفن های فرعی دارید:

یک تلفن فرعی به صورت خودکار زمانی به وجود آمده است که شمایک تلفن تهیه شده در شبکه متصل می کنید.

شما می توانید یک تلفن فرعی را در Configuration → Users ایجاد کنید. (تلفن فرعی به یک کاربر اختصاص داده شده است).

یک تلفن فرعی در Configuration → Extensions ایجاد کنید. (تلفن فرعی به صورت مستقل ایجاد شده است، بدون اینکه به یک کاربر اختصاص داده شده باشد).

ایجاد یک تلفن فرعی مستقل

اگر شما تلفنی دارید که توسط هیچ کاربر خاصی استفاده نشده است، می توانید یک خط فرعی مستقل برای آن ایجاد کنید.

1- در رابط مدیریت به Configuration → Extensions بروید.

2- بر روی Add → Add Extension کلیک کنید.

3- یک شماره فرعی (شماره داخلی) تایپ کنید.

فیلد یک تلفن فرعی استفاده نشده را پیشنهاد می دهد. در صورتی که نیاز باشد می توانید شماره تلفن فرعی را به صورت دستی تغییر دهید.

4- تنظیمات را ذخیره کنید.

نام کاربری SIP و رمز عبور SIP

هر تلفن فرعی یک نام کاربری SIP و رمز عبور SIP دارد. پس از خرید Kerio Operator از نام های کاربری SIP و رمزهای عبور SIP برای احراز هویت تلفن های در Kerio Operator استفاده می کند. شما از نام کاربری/ رمز عبور SIP برای اتصال نرم افزاری یا سخت افزاری تلفن ها به Kerio Operator استفاده می کنید.

نام کاربری/رمز عبور نمی تواند برای ورود به Kerio Operator یا Kerio Operator Softphone استفاده شود.

استفاده از نام کاربری/ رمز عبور SIP

1- دررابط مدیریت Kerio Operator به Configuration → Extensions بروید.

2- تلفن فرعی را انتخاب کنید و روی Edit کلیک کنید.

3- در Edit Extension، شما می توانید فیلدهای SIP username و SIP password را ببینید.

4- برای نمایش SIP password بر روی آیکون کلید کلیک کنید.

edit-extention

اکنون شما می توانید SIP username/password را ببینید و از آنها برای اتصال تلفن در Kerio Operator استفاده کنید.

رمز گذاری تلفن ها با خرید کریو VPN

در Kerio Operator، شما می توانید تماس های خود را برای هر تلفن فرعی رمزگذاری کنید.

1- در رابط مدیریت به Configuration → Extensions بروید.

2- یک تلفن فرعی انتخاب کنید و بر روی Edit کلیک کنید.

3- روی زبانه Advanced کلیک کنید و Encrypt communication (TLS) and SRTP انتخاب کنید.

4- بر روی OK کلیک کنید.

با خرید کریو VPN اکنون Kerio Operator همه تماس ها را برای تلفن فرعی انتخاب شده رمزگذاری می کند.