آموزش خرید و ساخت اکانت Kerio Cloud

برای ایجاد یک حساب کاربری Cloud account ,و خرید اکانت کریو باید مراحل زیر را انجام دهید:

مراحل خرید اکانت کریو کلود

Buy Kerio Cloud

 • در مرورگر خود https://parsvpn.online را تایپ کنید.
 • برای ایجاد یک حساب کاربری جدید، روی Buy زیر آیکون Kerio Cloud کلیک کنید.
 • دامنه خود را تایپ کرده و روی Next کلیک کنید.set domain on kerio

شما باید پیش از این دامنه را خریداری کرده باشید.

 • یک طرح اشتراک انتخاب کنید.choose kerio account
 • موقعیت مرکز داده را انتخاب کنید. شما می توانید ذخیره داده ها را در مرکز داده مستقر در US یا در در مرکز داده ایرلند در اروپا داشته باشید.Choose kerio datacenter
 • تعداد کاربران را انتخاب کنید.No of kerio users
 • برای مرکز داده های مستقر در ایالات متحده، شما می توانید ویژگی email archiving را انتخاب کنید.email archiving on kerio
 • بر روی Calculate price کلیک کنید.
 • بر روی Add to your cart کلیک کنید.
 • کد تبلیغی را انتخاب کنید اگر به آن نیاز دارید.
 • بر روی Proceed to checkoutکلیککنید.

برای پرداخت حق اشتراک :

 • روش پرداخت را انتخاب کنید و بر روی Nextکلیککنید.
 • اطلاعاتتماسخودراپرکردهوبررویNextکلیککنید.
 • جزئیاترابررسیکردهوبرروی Confirm کلیک کنید.
 • نوع کارت را انتخاب کرده و بر روی Pay کلیک کنید.
 • اطلاعات کارت را پر کنید و بر روی Pay کلیک کنید.

اکنون حساب کاربری شما به وجود آمده است.

Kerio Cloud نیاز به این دارد که شما دامنه خود را تعیین کنید. برای اطلاعات بیشتر بخش Verifying domains در زیر را ببینید.

بازبینی دامنه ها

هنگامیکه مراحل بالا را تکمیل کردید، Kerio ایمیل های تایید زیر را برای شما ارسال می کند :

 • یک ایمیل برای صاحب دامنه با لینک تایید

Kerio آدرس ایمیل را در سوابق WHOIS پیدا می کند.

 • یک ایمیل به آدرس ایمیل شما با یک درخواست برای اضافه کردن سابقه CNAME برای دامنه شما

دستور العمل را در یکی از ایمیل ها برای تعیین دامنه تکمیل کنید.

اگر دستورالعمل در انتظار است، Kerio یک ایمیل یادآوری کننده با ساختار مشابه 24 و 48 ساعته بعد از ازینکه سفارش دادید برای شما ارسال می کند.

تایید دامنه ها از طریق لینک امنیتی

Kerio یک ایمیل با یک لینک تنها برای شناسایی مالک دامنه ارسال می کند.

به منظور بررسی دامنه، ایمیل Kerio Cloud Domain Verification را باز کنید و بر روی لینک کلیک کنید.

بررسی کنی که آیا ایمیل تماس معتبر است ، در غیر اینصورت شما نمی توانید دامنه را با استفاده از لینک بازبینی کنید.

یک سابقه  CNAMEبرای دامنه خود اضافه کنید

برای اضافه کردن CNAME که در ایمیل Domain Validation Required برای سابقه DNS دریافت کردید:

 • یک مدیر از سابقه DNS خود برای CNAME درخواست کنید.
 • وارد کنسول ثبت دامنه شود و یک سابقه اضافه کنید.

دستور دارای فرمت زیر است :

keriocloud.<domain_name> IN CNAME validation.kerio.cloud.

خرید کریو و خرید VPN parsvpn.online