Hulu برای مسدود کردن دسترسی VPN کار می کند

با نصب VPN نیز امکان دسترسی به Hulu قطعی نیست

hulu-block-vpn

همانطور که می دانید دسترسی به Hulu در اغلب کشورهای خارج از ایالات متحده به دلایلی مسدود شده است. آنها کاربرانی را که از طریق اتصال VPN های مستقر در آمریکا متصل هستند را مسدود نمی کنند اما Hulu گرفتار آن شده است.

همانطور که در سایت TorrentFreak گزارش شده است، Hulu کاربران VPN را برای دسترسی به این سایت مسدود کرده است. اگرچه Hulu به طور مستقیم VPN ها را مسدود نکرده است، آنها به دنبال این نیستند که شما در حال حاضر روی VPN هستند و بر طبق آن شما را مسدود کنند، آنها آدرس های IP را در رابطه با سرویس های IP عمومی مسدود می کنند.

هر چند، مسدودیت VPN خرید شده فقط کاربران بین المللی را تحت تاثیر قرار نمی دهد؛ این بدان معنی است که ساکنان ایالات متحده که از طریق VPN به گشت و گذار در وب می پردازند نیز دچار این مشکل می شوند.

همانطور که Engadget اشاره می کند، کاربرانی از سرویس های ارائه دهنده VPN کوچکتر و VPN های اختصاصی، مانند VPN هایی که از طریق یک کارفرما اختصاص داده شده است، ممکن است هنوز هم بدون هیچ مشکلی قادر به ایجاد دسترسی به Hulu باشند، با این حال این ممکن است بازدارنگی بیشتری از یک بلاک سخت و سریع داشته باشد.

با این حال، این برای کاربران بسیار مشکل آفرین است که مطالب برای افرادی از دیگر کشورها مسدود شده باشد، بسیاری از آنها ممکن است فهم عمیقی از تفاوت های ظریف قانون کپی رایت و صدور مجوز ها نداشته باشند. این تقصیر ها مربوط به Hulu نیست، ارائه دهندگان مطالب نقش کلیدی برای صدور مجوزها بازی می کنند اما مسدود کردن کاربران به مقدار کمی عمل مهاجمان را متوقف کند. این داستان که Hulu برای محدود کردن دسترسی کاربران مجهز به VPN کار می کند تا کاربران بین المللی را از دسترسی به برنامه هایش منع کند، بنظر می رسد که در اصل توسط TechHive منتشر شده بود.