DNS Leaks

DNS،  اگر شما به یاد داشته باشید، این سرویسی است که کامپیوتر شما برای برگردان URLs استفاده می کند مانند teacher.com به IP  آدرس.

dns leaks

هنگامیکه شما به یک VPN  متصل می شوید، شما باید به طور خودکار از یک سرور DNS  امن که بوسیله سرویس VPN  ارائه شده استفاده کنید. به جز زمانیکه که اینطور نیست؛  بعضی اوقات کامپیوتر شما ممکن است از اتصال DNS  عادی استفاده کند،VPN  را دور می زند. این نفوذ DNS  نامیده می شود، و می تواند توسط نیروهای خارجی تحت نظارت قرار گیرد.

بعضی از کلاینت های دی ان اس ، حاوی حفاظت  DNS Leak هستند اما اگر نداشت ، میتوانید از اینجا امتحان کنید. The location به شما میگوید که باید در مکان ظاهری VPN باشید ، نه مکان واقعیتان.

اگر شکست خورد، اینجا یک برنامه وجود دارد که می توان از سایت دانلود کرد .

 

techradar.com/how-to/internet/how-to-make-your-vpn-more-secure-1301175/1