BBC شروع به محدود کردن کاربران VPN از دسترسی iPlayer کرد

جریان سرویس های ویدئو غالبا به کشورهای خاص گره خورده  است و قدم هایی برداشته شده است که  جلوگیری کند ازینکه افراد در دیگر قسمت های جهان از آنها استفاده کنند. این چیز جدیدی نیست و در این جا نبردی بین ارائه دهندگان و کاربران یعنی کسانی که سعی در پیدا کردن راهی برای دور زدن همه محدودیتهایی که ممکن است واقع شود، وجود دارد.

bbc vpn

اکنون BBC قصد جنگ دارد، و VPN های خرید شده مانند کریو در دید آنها هستند. VPN ها غالبا توسط کسانی استفاده می شود که خارج از بریتانیا برنامه ها را روی BBC iPlayer مشاهد می کنند ، اما همچنین بوسیله کاربران هوشیار امنیتی استفاده شده است. اما BBC در مورد امنیت طرف چیزها نگرانی ای ندارد، فقط آن ابزارها می توانند برای دور زدن محدودیت های منطقه ای استفاده شوند.  TorrentFreak گزارش می دهد که سرورهای VPN مستقر در بریتانیا در حال حاظر شناسایی و مسدود شده اند.

BBC یک سود واگذار شده دارد در جلوگیری از کسانی که پرداخت سالیانه از دسترسی به محتوا ندارند که توسط هزینه مجوز وجه آن تهیه می شود. در حالیکه در این جا تعداد کمی وجود دارند که می توانند مجوز های طفره رو را در بریتانیا سرکوب کنند ، اجرای ممنوعیت VPN راهی ساده است تا تعداد بازدید کنندگان خارجی غیر قانونی را کاهش دهند.

TorrentFreak گفت که ممنوعیت کامل روی VPN ها وجود ندارد ( حداقل در حال حاضر)، فقط بر کسانی که در بریتانیا مستقر هستند. BBC گفته این مشکل است که بین VPN هایی که برای دور زدن محدودیت ها استفاده می شوند و VPN هایی که برای امنیت استفاده می شوند فرقی قائل شد:

ما به طور منظم فن آوری های خود را به روز رسانی می کنیم برای اینکه از دسترسی به  BBC iPlayer از خارج از بریتانیا جلوگیری کند که شرایط استفاده ما را نقض می کند. BBC iPlayer برای کاربران در سراسر انگلستان بدون VPN آزادانه در دسترس است و ما نیز به دنبال آن هستیم کاربران را مطمئن سازیم از VPN های خصوصی مانند آنهایی که توسط مدرسه ها و کمپانی در انگلستان مورد استفاده است.

این یک حرکت است که بسیاری کاربران مشروع  iPlayer را تحت تاثیر قرار می دهد. برای کسانی که این سرویس برایشان قفل شده است، قانونی یا غیر قانونی، شکار سرویس های VPN مسدود نشده شروع می شود.

اگر شما بدنبال ابزار تازه ای هستید، David Lang از ExpressVPN اعلام کرده است که ” تا کنون ، ExpressVPN تحت تاثیر قرار نگرفته است”.

betanews.com/2015/10/16/bbc-starts-to-block-vpn-users-from-accessing-iplayer/