کریو کنترل صفحات وب را ارزیابی می کند

استفاده از Kerio Control Web Filter

Kerio Control Web Filter محتوای صفحات وب را ارزیابی می کند. برای این هدف از پایگاه داده ها در سراسر جهان استفاده می کند که شامل آدرس ها و طبقه بندی صفحات وب است.

هر زمانی که کاربران برای دسترسی به صفحات وب تلاش می کنند، Kerio Control یک درخواست به صفحه ارزیابی ارسال می کند. با خرید کریو و خرید VPN با توجه به طبقه بندی صفحه کاربران اجازه یا عدم اجازه دسترسی به وب را می یابند.

Kerio Control Web Filter نیازمند گواهی های خاص است. مگر در مواردی که Kerio Control شامل این واحد است، این به عنوان یک نسخه آزمایشی عمل می کند( به این معنی که به طور خودکار بعد از 30 روز از نصب Kerio Control و گزینه هایی در تب Applications and Web Categories در دسترس نخواهد بود).

فعالسازی Kerio Control Web Filter

 • در رابط مدیریت، به Content Filter← Applications and Web Categories.
 • Enable Kerio Control Web Filter را انتخاب کنید.
 • Allow authenticated users to report miscategorized URLs را انتخاب کنید.

اگر کاربر اعتقاد داشته باشند که صفحه در دسته اشتباه است (که باعث می شود Kerio Control دسترسی به صفحه را مسدود کند)، آنها می توانند یک تغییر در توسعه دهنده را نشان دهند. همه موارد در Security log گزارش شده اند. اگر یک صفحع بعد از چند روز هنوز مسدود باشد، صفحه را به URL whitelist اضافه کنید.

 • Apply کلیک کنید.

kerio-content-filter

خرید کریو دارای امکان تست آدرس ها را فراهم می کند

در رابط مدیریت، امکان تست کردن دسته بندی وجود دارد. سپس امکان دسته بندی مجدد موارد در صفحه نتایج وجود دارد.

 • در Content Filter، به Applications and Web Categories را ببینید.
 • URL را تایپ کنید و روی Test URL کلیک کنید.
 • در URL Categorization، بررسی کنید که دسته درست باشد.

ایجاد لیست سفید URL

اگر Control Web Filter یک URL صحیح را مسدود کرده باشد، شما می توانید آن را به لیست خاصی از URL های فعال اضافه کنید:

 • در بخش Content Filter، به Applications and Web Categories بروید.
 • روی Add کلیک کنید.
 • URL را تایپ کنید و شرحی از وب سایت تایپ کنید. موارد زیر می تواند مشخص شده باشد:
 • نام سرور (به طور مثال kerio.com). نام سرور نشان دهنده هر URL در سرور مربوطه است،
 • آدرس صفحه وب مخصوص (به طور مثال kerio.com/index.html)،
 • تنظیمات را ذخیره کنید.

استفاده از Web Filter در قوانین URL

هر زمانی که Kerio Control یک قانون URL را پردازش می کند که نیاز به طبقه بندی صفحات دارد، Kerio Control Web Filter فعال شده است. استفاده آن از طریق دنبال کردن مثال که قوانین را توضیح می دهد بهتر درک خواهد شد:

 • در رابط مدیریت به Content Filter بروید.
 • در تب Content Rules، قوانین از پیش تعریف شده Kerio Control Web Filter categories and applications را فعال کنید.
 • روی ستون Detected content دابل کلیک کنید و Add → Applications and Web Categories را کلیک کنید.
 • Job Search را انتخاب کنید
 • بر روی OK دوبار کلیک کنید
 • در تب Content Rules، روی Apply کلیک کنید.