کریو و بازرسی پروتکل در Kerio Control

Kerio Control شامل بازرسان پروتکل است که همه ترافیک را روی پروتکل های برنامه مانند HTTP و  FTP نظارت می کنند. با خرید کریو بازرسان ابزار آن ارتباطات را فیلتر می کنند یا وضع فایروال را بر طبق نوع پروتکل سازگار می کند. برای دستیابی به این ابزار و خرید کریو و خرید VPN ما به شما parsvpn.online را پیشنهاد می کنیم.

خرید VPN و خرید کریو برای بازرسی پروتکل در Kerio Control

برای مثال  HTTP protocol inspector ترافیک بین مرورگر و سرورهای وب را نظارت می کند. بازرس پروتکل اتصال به صفحات خاص یا دانلود برخی از انواع مشخص از مطالب را محدود می کند (برای مثال عکس ها یا pop-ups )

هر بازرس پروتکل برای یک پروتکل یا سرویس خاص به کار می رود. به طور پیش فرض، همه بازرسان پروتکل در دسترس در تعریف خدمات مربوطه استفاده می شوند. (آنها برای سازگار کردن ترافیک به طور خودکار بکار می روند.)

برای بکار بردن صریح بازرس پروتکل برای ترافیک دیگر، شما باید سرویس جدید را ویرایش یا اضافه کنید که این بازرس استفاده کند.

استفاده از بازرسی پروتکل برای پورت غیر استاندارد

به عنوان مثال، اگر شما به یک سرور FTP از راه دور روی یک پورت استاندارد 2101 متصل شوید، باید یک سرویس جدید برای TCP 2101  ایجاد کنید که از بازرس FTP استفاده کند:

 • در رابط مدیریت به Definitions → Services بروید .
 • بر روی Add → Add Service کلیک کنید.
 • درAdd Service ، نام و توصیفی از سرویس ار تایپ کنید.
 • در Protocol، از لیست TCP را انتخاب کنید.
 • در Protocol inspector از لیست FTP را انتخاب کنید.
 • در بخش Destination port ، شرایط Equal to را انتخاب کنید و شماره پورت را تایپ کنید (به طور مثال 2101 ).
 • روی OK کلیک کنید.

kerio-add-service

از حالا به بعد با خرید کریو ، Kerio Control پروتکل FTP روی پورت غیر استاندارد 2101 بکار می برد.

غیر فعال کردن بازرس پروتکل

دو روش برای غیر فعال کردن بازرسان پروتکل وجود دارد:

 • در بخش Services، برای غیر فعال کردن بازرسی پروتکل برای همه ترافیک
 • در بخش Traffic Rules، برای غیر فعال کردن بازرسی برای ترافیک تحت شرایط قانون

غیر فعال کردن بازرسان در سرویس ها

فزض است که یک ارتباط روی یک سرور اینترنت به درستی کار نمی کتد. بازرس پروتکل HTTP ارتباط را قطع می کند زیرا این مخرب به نظر می رسد. برای عیب یابی، شما می توانید بازرس پروتکل HTTP را غیر فعال کنید تا ببینید آیا مشکل حل شده است.

 • در رابط مدیریت، به Definitions → Services بروید.
 • بر روی سرویس HTTP دابل کلیک کنید.
 • در Edit Service، در لیست Protocol inspector، None را انتخاب کنید.

kerio-edit-service

 • تنظیمات را ذخیره کنید.

اکنون سعی کنید به سرور HTTP از اینترنت دسترسی یابید. اگر قابل دسترس باشد، شما پاسخ خود را دارید. بازرس HTTP را برای سرویس فعال کنید و آن را در قانون ترافیک خاص غیر فعال کنید.

غیر فعال کردن بازرسان پروتکل در قوانین ترافیک

در Traffic Rules ، شما می توانید بازرسان پروتکل را برای یک قانون ترافیک خاص غیر فعال کنید. برای مثال ما از سرور HTTP واقع بر روی اینترنت استفاده خواهیم کرد:

 • در رابط مدیریت، به Traffic Rules بروید.
 • بر روی سر صفحه جدول دابل کلیک کنید و Columns → Inspector را انتخاب کنید.
 • در هر قانون، بر روی ستون Inspector دابل کلیک کرده و None را انتخاب کنید.
 • روی Apply کلیک کنید.

Kerio Control بازرس پروتکل را برای آن قانون ترافیک غیر فعال می کند.

kerio-trafic