کاری هایی که VPN می تواند برای شما انجام دهد

خرید VPN و خرید کریو کارهایی زیادی برای شما انجام می دهد

what-vpn-do

خرید VPN اتصال شبکه روی فاصله های فیزیکی طولانی را تامین می کند. در این رابطه، یک VPN یک شکل از شبکه گسترده (WAN) است. خریدVPN و خرید کریو ها به اشتراک گذاری فایل، کنفرانس ویدئویی و سرویس های مشابه دیگر را امکان پذیر می کنند. شبکه های خصوصی مجازی به طور کلی هیچ قابلیت جدیدی ارائه نمی دهند که از طریق مکانسیم های جایگزین فراهم نشود، اما یک VPN آن سرویس های را در بیشتر موارد موثرتر و ارزان تر پیاده سازی می کنند. برای پیاده سازی و خرید VPN و خرید کریو از سایت parsvpn.online بازدید کنید تا اطلاعات مفیدتری پیدا کنید.

ویژگی کلیدی VPN در قابلیت کار روی هر دو شبکه های خصوصی و همچنین شبکه های عمومی مانند اینترنت است. استفاده از روشی که تونلینگ نامیده می شود، یک VPN بر روی زیر ساخت سخت افزاری مشابه به عنوان اینترنت موجود یا لینک های اینترنت اجرا می شود. فن آوری های VPN شامل مکانسیم های امنیت مختلف برای حفاظت از اتصالات مجازی و خصوصی است.

به خصوص خرید VPN حداقل سه حالت استفاده را پشتیبانی می کند:

  • اتصالات اینترنت دسترسی از راه دور کلاینت
  • ارتباط شبکه LAN به LAN
  • دسترسی کنترل شده بر روی اینترنت

VPN ها برای دسترسی از راه دور

در سال های اخیر، بسیاری از سازمان ها جابجایی های کارکنان خود را با افزایش اجازه برای کار از راه دور افزایش داده اند. کارکنان به سفرهای کاری می پردازند و نیاز برای متصل ماندن به شبکه های شرکت رشد کرده است.

یک VPN می تواند طوری تنظیم بشود که دسترسی از راه دور و حفاظت شده به دفاتر اصلی شرکت را روی اینترنت پشتیبانی کند. یک نرم افزار VPN اینترنت از طراحی کلاینت/ سرور استفاده می کند که به صورت زیر کار می کند:

  • میزبان از راه دور (کلاینت) مایل به ورود به شبکه شرکت ابتدا به هر ارائه دهنده سرویس (ISP) عمومی متصل می شود.
  • بعد، میزبان یک اتصال VPN به سرور VPN شرکت را آغاز می کند. این اتصال از طریق یک کلاینت VPN نصب شده روی میزبان از راه دور ساخته شده است.
  • وقتیکه اتصال برقرار شد، کلاینت از راه دور می تواند با سیستم های اینترنت شرکت روی اینترنت ارتباط قرار کند به شرطی که روی یک میزبان محلی باشد.

قبل از VPN ها، کارکنان از راه دور برای دسترسی روی شبکه شرکت از خطهای اجاره ای استفاده می کردند. در حالیکه کلاینت های VPN و سرورها نیاز به نصب سخت افزار ها و نرم افزارها دارند. کارکنان با خرید VPN موبایل می توانند در هر مکانی اتصال را حفظ نمایند.

VPN ها برای اتصال بین شبکه ای

علاوه بر استفاده شبکه های خصوصی برای دسترسی از راه دور، خرید VPN می تواند دو شبکه را به همدیگر اتصال بدهد. در این حالت از عملکرد، یک شبکه از راه دور کامل (به جای تنها یک کلاینت از راه دور واحد) می تواند از اینترانت طولانی به شبکه های مختلف شرکت متصل شود. این حالت از اتصال سرور VPN به سرور VPN استفاده می کند.

VPN های شبکه محلی/ اینترنت

شبکه های داخلی نیز ممکن است از فن آوری VPN برای پیاده سازی دسترسی کنترل شده به زیر شبکه های فردی درون یک شبکه خصوصی استفاده کنند. در این حالت ، کلاینت VPN به سرور VPN متصل می شود که به عنوان دروازه شبکه عمل می کند.

این نوع از استفاده VPN  شامل ارائه دهنده سرویس اینترنت (ISP) یا شبکه های عمومی کابلی نیست. با این حال، اجازه می دهد مزایای VPN درون سازمان نیز گسترش یابد. این رویکرد به عنوان یک راه برای کسب و کارها است تا از شبکه های محلی Wi-Fi خود محافظت کنند.