چرا تست نفوذ را انجام دهیم؟

چرا تست نفوذ را انجام دهیم؟

why penetration testing

نقص در امنیت و ایجاد وقفه در سرویس پر هزینه هستند.
نقص امنیت و هر گونه وقفه در عملکرد سرویس ها یا برنامه های کاربردی می تواند به طور مستقیم منجر به زیان مالی، تهدید شهرت سازمان، کاهش وفاداری مشتریان، جذب اخبار منفی و همچنین جریمه و مجازات قابل توجه شود. مطالعه اخیر توسط موسسه Ponemon انجام شده است که نشان میدهد نقص داده ها به طور متوسط هزینه ی 3.5 میلیون دلاری برای شرکت ها دارد. هزینه های مربوط به نقص داده در سال 2013 و در سه ماهه دوم سال 2014 حدودا 148 میلیون دلار رسیده است.

 

خرید آنلاین

این غیر ممکن است که از همه اطلاعات محافظت کنید.
در هر زمان سازمان ها به طور سنتی سعی کنند تا از نفوذها بوسیله نصب و پشتیبانی کردن لایه ها از مکانسیم امنیتی دفاعی ، کنترل دسترسی کاربر، رمزنگاری، IPS ،IDS و فایروال ها جلوگیری کنند . با این حال اتخاذ فن آوری های جدید ادامه دارد که شامل برخی از این سیستم های امنیتی و نتیجه پیچیدگی مطرح شده است، این حتی سخت تر هم خواهد شد که تمام آسیب پذیری های سازمان را شناسایی کرده و آن ها را از بین ببرده و آن را در برابر بسیاری از انواع حوادث امنیتی بلقوه محافظت کرد. هر روزه آسیب پذیری های تازه ای کشف می شوند، حمله به طور مداوم از نظر پیچیدگی های فنی و مهارت اجتماعی و همچنین در اتوماسیون کلی آنها تکامل می یابند .

شناسایی کردن تست نفوذ و اولویت بندی خطرات امنیتی
تست نفوذ توانایی سازمان برای حفاظت از شبکه ها ، برنامه های کاربردی، نقطه پایانی ارزیابی می کند، کاربران از خارج یا داخل برای دور زدن این کنترل امنیتی برای بدست آوردن دسترسی غیر مجاز یا مصون به دارایی های حفاطت شده تلاش می کنند. نتایج آزمون معتبر ساخته خطرات ناشی از آسیب پذیری یا فرآیندهای ناقص، مدیریت IT یا حرفه ای های امنیت را قادر می سازد تا تلاش های بازسازی را مدیریت کند. با پذیرفتن انجام تست نفوذ بصورت مکرر و وسیع، سازمان ها به طور موثرتر خطرات امنیتی در حال ظهور را پیش بینی و از دسترسی غیر مجاز به سیستم های حساس و اطلاعات ارزشمند جلوگیری می کنند.
www.coresecurity.com/comparing-security-testing-options