تنظیم گروه های IP در کریو VPN

استفاده گروه های آدرس IP کابران VPN

در گروه های آدرس IP، می توانید این موارد را تعریف کنید:

 • آدرس IPv4 یا IPv6 واحد
 • آدرس های IPv4 یا IPv6 گروهی
 • میزبان ها
 • محدوده آدرس IP برای IPv4 یا IPv6
 • زیرشبکه IPv4 با ماسک
 • پیشوند IPv6

Kerio Control از گروه های آدرس IP از پیش تعریف شده در دیگر دیالوگ های پیکربندی مانند ترافیک و قوانین URL استفاده می کند.

Kerio IP Group

اگر شما برنامه های متعدد Kerio Control دارید، می توانید آنها را در MyKerio مدیریت کنید و گروه های آدرس IP به اشتراک گذاشته شده در سراسر همه برنامه های خود استفاده کنید. همه گروه های آدرس IP به اشتراک گذاشته شده به عنوان MyKerio برچسب زده شده اند و همه گروه ها اضافه شده در برنامه ها به عنوان Local در ستون Source برچسب شده اند

اضافه کردن یک گروه آدرس IP جدید VPN

 1. در رابط مدیریت به Definitions← IP Address Groups بروید.
 2. روی Addکلیککنید

Add IP Address باز می شود.

 1. Create new را نتخاب و نام گروه آدرس IP را تایپ کنید.
 2. انتخاب کنید:
 • آدرس ها

آدرس IP، محدوده، شبکه، زیر شبکه یا پیشوند را تایپ کنید.

در بخش  Properties از پنجره، مکان نما را به بالای نقطه اطلاعات حرکت دهید.

Help همه الگوهای پذیرفته شده بوسیله Kerio Control را نمایش می دهد (در اسکرین شات زیر می بینید).

Add IP to kerio

اگر شما نام دامنه را اضافه کردید، باید از  Kerio Control DNS server and enable the DNS cache استفاده کنید.

اگر شما از آدرس IP یا یک نام میزبان استفاده کنید می توانید از هر سرور DNS استفاده کنید.

 • گروه آدرس IP

گروه دیگر از آدرس های IP

 • فایروال

فایروال گروه مخصوصی شامل همه آدرس های IP فایروال است.

 1. شما می توانید توضیحات را برای مراجعه بهتر وارد کنید.
 2. روی OK کلیک کنید.

اضافه کردن آیتم ها در گروه آدرس موجود

اگر می خواهید آیتم های اضافی به گروه آدرس های موجود اضافه کنید :

 1. در رابط مدیریت، به Definitions← IP Address Groups بروید.
 2. روی Add کلیک کنید.

Add IP Address باز می شود.

 1. Select existing را انتخاب کنید و گروه آدرس ip از منو انتخاب را مشخص کنید.
 2. در قسمت Properties، آدرس ها، گروه آدرس IP یا فیروال را تعریف کنید.
 3. روی OK کلیک کنید.

شما تنها می توانید آیتم های فردی را در گروه آدرس IP ویرایش کنید. شما نمی توانید خود گروه آدرس IP را ویرایش یا حذف کنید. اگر می خواهید گروه آدرس IP را حذف کنید، باید همه آیتم ها را حذف کنید یا آنها را به گروه آدرس IP دیگر منتقل کنید.

انتقال آیتم ها از یک گروه آدرس IP به دیگری

اگر شما آیتم جدیدی به گروه آدرس IP نادرست وارد کردید، می توانید آن را به مکان درست منتقل کنید:

 1. در رابط مدیریت، به Definitions← Address Groups بروید.
 2. روی آیتم راست کلیک کنید.
 3. در منو روی Edit کلیک کنید.

Edit IP Address باز می شود.

 1. Move to existing را انتخاب کنید و گروه آدرس IP مورد نظر از منوی انتخاب را تعیین کنید.
 2. روی OK کلیک کنید.