نظارت بر اتصالات فعال VPN خرید شده با کریو کنترل

بررسی کریو کنترل خرید شده

Kerio Control اتصالات شبکه زیر را نظارت می کند:

 • اتصالات کلاینت به اینترنت از طریق Kerio Control
 • اتصالات از Kerio Control میزبان در حال اجرا
 • اتصالات از میزبان های دیگر به سرویس های ارائه شده توسط میزبان با Kerio Control
 • اتصالات انجام شده توسط کلاینت ها در اینترنت که برای سرویس های در حال اجرا در LAN ترسیم شده اند .
 • اتصالات محلی که از طریق Kerio Control انجام شده
 • کلیه این امکانات با خرید VPN و خرید کریو فراهم میشود.

شما می توانید نظارت بر اتصالات فعال را در Status← Active Connections پیدا کنید.

هر خط از پنجره Active Connections یک اتصال شبکه را نشان می دهد. (توجه داشته باشید که این ها اتصالات کاربران نیستند. هر برنامه کلاینت می تواند اتصالات متعدد در هر لحظه استفاده کند. )

بخش اتصالات فعال اطلاعات با جزئیاتی روی یک اتصال انتخاب شده در پایین پنجره فراهم می کند. اگر این اطلاعات برای شما قابل رویت نیستند، بر روی Show details کلیک کنید. شما همچنین می توانید آدرس های IP و نام های میزبان را در پایین پنجره copy و paste کنید.

این بخش به طور مثال می تواند این موارد را نشان دهد:

 • نام های دامنه به جای منبع و مقصد آدرس های IP
 • اندازه کلی داده های رسیده (Rx) یا منتقل شده (Tx) در طول اتصال
 • طول اتصال

Kerio Control انواع مختلف اتصالات را با رنگ های متفاوت متمایز می کند.

kerio Connections

از بین بردن اتصالات VPN

شما می توانید هر نوع از اتصالات را ببندید. روی اتصال راست کلیک کنید و Kill Connection را انتخاب کنید.

نرم افزار قابلیت دیدن در اتصالات فعال

اگر شما می خواهید برنامه های شناخته شده بوسیله آگاهی  Application در Active Connections را ببینید، ستون Info را باز کنید.

اتصالات محلی

یک اتصال محلی نظارت شده است اگه ارتباطات بین دو کامپیوتر در هر یک از این گروه از رابط های زیر وجود داشته باشد:

 • رابط های Trusted/local
 • رابط های IPsec و Kerio VPN
 • رابط های Kerio Control

 

اتصال دو کریو با خرید VPN کریو

بیایید نگاهی به این مثال ها بیندازیم:

در شبکه  Kerio Control، ما یک رابط LAN1، LAN2، رابط VPN و Kerio Control داریم. اتصالات نظارت شده هستند، اگر ارتباطان بین رابط ها مانند این باشند:

LAN1 → LAN2, LAN1 → VPN, LAN1 → Kerio Control, LAN2 → VPN, LAN2 → Kerio Control, VPN → Kerio Control

در هر دو جهت نظارت شده است.

اتصالات محلی بین دو کامپیوتر از یک رابط واحد نظارت نشده است . با خرید VPN  ، در واقع خرید کریو این اتصالات برقرار میشود. (برای مثال، LAN1 → LAN1 or VPN → VPN ).