منظور از یک سرویس VPN چیست؟

تعریف سرویس VPN و علل خرید VPN و خرید کریو چیست

encrepted-connection

VPN به صورت متداول برای شبکه های خصوصی مجازی به کار می رود. در یک تعریف اساسی VPN شبکه ای از کامپیوترها است که خصوصی و امن نگه داشته می شوند اگرچه بر روی شبکه های عمومی نا امن گسترده شده اند. آنها را می توان در مقابل شبکه هایی از کامپیوترهای محصور پشت یک فایروال واحد در نظر گرفت که در یک مکان واقع شده اند که از اتصالات اختصاص داده شده استفاده می کنند یا شبکه های خصوصی از کامپیوترها در مکان های مختلف که با استفاده از خط های خصوصی اجاره ای متصل اند. بنابراین خرید VPN ها به کسب و کارها و افراد اجازه به اشتراک گذاری اطلاعات حساس بین کامپیوترها یا دیگر دستگاه ها در مکان های مختلف بدون استقرار اتصالات فیزیکی و بدون در خطر انداختن امنیت را می دهند. برای حفظ امنیت اطلاعات خود می توانید خرید VPN و خرید کریو را از parsvpn.online انجام دهید.

دو طبقه بندی گسترده برای VPN ها وجود دارد. اول، دسترسی از راه دور، سناریویی را تشریح می کند که در آن یک دستگاه واحد یک اتصال با یکی دیگر یا با یک LAN موجود ایجاد می کند. دوم، سایت به سایت شامل دو LAN مجزا است که یک اتصال در شبکه های عمومی تشکیل می دهند تا یک LAN مجازی ایجاد کنند.

در عمل VPN ها تعدادی از فن آوری های مختلف و پروتکل ها را برای ایجاد اتصال امن استفاده می کنند که بتواند داده ها را در امنیت منتقل کند. در حقیقت ایجاد یک تونل امن از طریق شبکه عمومی است که همه اطلاعات می توانند از آن عبور کنند.

VPN ها چگونه کار می کنند؟

برای ایجاد این تونل ها، VPN ها به طور معمول احراز هویت نقاط پایان و رمزگذاری داده ها را ترکیب می کنند ، از دسترسی کاربران غیر مجاز به شبکه جلوگیری می کنند در حالیکه داده ها را روی شبکه عمومی جابجا می کنند.

در رمزگذاری، داده ها در بسته های داده منتقل می شوند (واحد های کوچک داده) که داده ها در مرکز آن رمزگذاری می شوند. جزئیات اطلاعات مقصد بسته روی شبکه دریافت رمزگشایی خواهد شد، در حالیکه خود داده های هسته تنها توسط دستگاه مشخص مقصد رمزگشایی شده اند. فن آوری و پروتکل های مرتبط در این پروسه ها شامل Internet Protocol Security (IPSec)، Secure Sockets Layer (SSL) و Transport Layer Security (TLS) برای رمزگذاری بسته داده و تونلینگ است.

با این حال، به عنوان جایگزین برای رمزگذاری بسته داده، خرید VPN و خرید کریو  می توانند به جای استفاده از شبکه قابل اعتماد، از فن آوری های مثل  Multiprotocol Label Switching (MPLS) استفاده شود که قادر به ارائه امنیت مورد نیاز برای انتقال داده ها هستند.

هدف

در نتیجه، خرید VPN و خرید کریو ها می توانند برای ایجاد شبکه های امن رایگان از سخت افزار/ دستگاه استفاده می شوند و اجازه انتقال اطلاعات خصوصی بین هر دستگاه فعال دارای دسترسی به اتصال اینترنت را می دهند. بنابراین، در اینجا بسیاری از کاربردهای عملی از VPN ها برای هر دو کلاینت های خصوصی و شرکت ها وجود دارد.

خرید VPN ها برای سازمان ها می توانند:

  • دو LAN مجزا در موقعیت های مکانی از راه دور (به طور مثال دفاتر یا شعبه ها) که به هم متصل شوند به طوریکه گویی در یک LAN یکسان بودند، که باعث کاهش هزینه های اجاره خطوط می شود
  • کارمندان از راه دور یا کارمندانی که مجبور به سفر هستند به شبکه های مرکزی دسترسی یابیند که باعث بالا رفتن بهره وری و تسهیل کار از خانه می شود.
  • ارتباط امن از طریق داده، صدا، ویدئو بین گروه ها و سازمان های مختلف در سراسر جهان که باعث کاهش لزوم سفرها می شود و موجب به حداقل رساندن خطرات امنیتی در شبکه های خصوصی محل کار می شود.

VPN ها برای افراد می توانند:

  • دسترسی به شبکه های خانگی خصوصی و کامپیوترها در حالیکه بیرون هستند
  • دسترسی امن به شبکه های سازمان برای اهداف کاری و یا منابع آموزشی