مقدمه ای بر شبکه های کامپیوتری

یک شبکه کامپیوتری یک اتصال منطقی یا فیزیکی بین دو یا تعداد بیشتری کامپیوتر است به طوری که آنها می توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. روند انتقال داده ها بین کامپیوترها به عنوان ارتباطات داده ها شناخته شده است. داده ها و اطلاعات می توانند در مسافت های قابل توجهی از طریق شبکه های کامپیوتری منتقل شوند.

 

VPN

computer networking

 

مزایای شبکه های کامپیوتری

  • کامپیوترهای روی شبکه می توانند دستگاه های سخت افزار مانند پرینتر، اسکنر و غیره را به اشتراک بگدرانند.
  • داده ها و نرم افزار می تواند در شبکه بین کامپیوترها به اشتراک گذاشته شود.
  • فایل ها را می توان از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر منتقل کرد.
  • کامپیوترها در شبکه می توانند با یکدیگر ارتباط بر قرار کنند.

 

خرید انواع VPN

آنواه وی پی ان خای موبایل ، کامپیوتر ، تبلت ، مانند PPTP L2TP < کریو همه و همه در این سایت.

 

 

معایب شبکه های کامپیوتری

  • داده ها و اطلاعات ممکن است توسط هکر کامپیوتر ها به سرقت برود.
  • اگر هر کدام از کامپیوتر های روی شبکه دچار یک ویروس شود احتمال اینکه این ویروس که ویروس بر روی شبکه پخش شود بسیار زیاد است.
  • کامپیوتر های روی شبکه مجبور به وابستگی به سرور هستند.

 

دستگاه های لازم برای شبکه کردن

کامپیوتر

تمام کامپیوتر های متصل به شبکه که به طور مستقیم درارتباطات شبکه سهیم شده است به عنوان میزبان طبقه بندی می شوند. میزبان می تواند پیام ها را روی شبکه ارسال و دریافت کند. در شبکه های مدرن، کامپیوتر میزبان می تواند به عنوان کلاینت ، سرور یا هر دوعمل کند. نرم افزار نصب شده بر روی کامپیوتر تعیین می کند که کامپیوتر په نقشی را بازی می کند.

کارت شبکه

این دستگاه سخت افزار که شامل مدارات الکتریمی مورد نیاز برای اطمینان از ارتباط قابل اعتماد بین ایستگاه کار و سرور است.

رسانه های ارتباطی

رسانه های ارتباطی ، رسانه ها را به جایی که سیگنالهای داده منتقل می شود ارسال می کنند. در اینجا دو نوع  اصلی از کانال های ارتباطی وجود دارد. آنها عبارتند از رسانه های ارتباطی Guided  یا Bounded یا  Wiredو رسانه های ارتباطی   Unguided  یا unbounded .

 

 

دستگاه های اتصال

دستگاه های اتصال مانند هاب، سوئیچ، پل، تکرار و غیره برای اتصال کامپیوتر به کامپیوتر دیگر در شبکه ها ضروری می باشد.

پروتکل

یک پروتکل مجموعه ای از قوانین برای بر قراری ارتباط در سراسر اینترنت است.

فهرست پروتکل

HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

FTP (File Transfer Protocol)

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) یاانه های ارتباطی ای ارتباطی ند. در اینجا دو نوع از کانال های ارتباطی وجود دارد. تماد بین ایستگاه کار و سرور است.

ست.

برقرار کن

 

/www.kullabs.com/class-8/computer/computer-networking/computer-networking