فیلترشکن برای فیسبوک

مایکل جکسون زنده است

aya midanid michael jackson hanoz zende hast?

bana bar akharin gozaresh ha michael jackson

pas az marg hanoz zende hast

نسیت توله یوزپلنگ تلف شده نیز ماده و سن آن حدود یکسال بوده است.

ماده یوزپلنگ تلف شده ۳ توله به همراه داشته است که با تلف شدها در بامداد روز گذشته هنوز دو توله یوز دیگر باقیمانده اند که این دو توله امروز توسط محیط بانان در منطقه حفاظت شده توران مشاهده ش

بازهم جای تاسف داره !!
وظیفه مسولینه که اقدام عاجل نمایند جهت از بین نرفتن دو توله دیگه و اقدامات پیشگیر

!
جدا مونده ام چی بگم !!!

تلف شدن گونه بسیار کمیاب و در معرض انقراض

 

ر جاده های کویری بسیاری از رانندگان تابلوی ” خطر برخورد با شتر ” را کاملا جدی می گیرند اما نسبت به تابلوهای ” محل عبور یوزپلنگ آسیایی ” بی تفاوت هستند . جالب اینکه تابلوهای شتری ! خیلی کوچک هستند و تابلوهای یوزپلنگ بزرگ و براق و رنگی با عکسی از یوزپلنگ !
نوشتم که مشکل نوع ساخت جاده است . حیوان هرچقدر با احتیاط از لاین اول بگذرد ، در میانه ی دو لاین مضطرب شده و به سرعت قصد عبور از لاین دوم را می کند ؛ رانندگان هم در نبود پلیس و جاده ی هموار شاهرود تا سبزوار ، ب\

اده یوزپلنگ تلف شده ۳ توله به همراه داشته است که با تلف شدن یکی از توله ها در بامداد روز گذشته و یکی از آنها در ظهر امروز هنوز یک توله یوز دیگر باقیمانده است که این توله امروز توسط محیط بانان در منطقه حفاظت شده توران مشاهده شد.
یوزپلنگ چهارم هم بر اثر برخورد با خودروهای عبوری ازبین رفت

ماده یوزپلنگ تلف شده ۳ توله بهن هر سه توله ها در بامداد روز گذشته و یکی از انها در ظهر امروز و یکی هم فردا عملاً هیچ توله یوز دیگر باقیمانده است که این موضوع امروز توسط محیط بانان در منطقه حفاظت شده توران مشاهده شد.

تیتر خبر پنجم:
با تبریک به مسولان و ملت بویژه شک