فرابشریت چیست؟

فرابشریت

استفاده از هوش مصنوعی فرابشریت یا سوپر هوش مصنوعی در زندگی روزمره یکی از المان های انکار ناپذیرِ این روزهای زندگی مدرن محسوب میشود. از دستیاران صوتی مختلف تعبیه شده در گوشی های همراه تا استفاده از هوش مصنوعی در فناوری چراغ های راهنمایی هوشمند و پیش بینی هوا و تاثیر نتایج جستجو در اینترنت همه متاثر از هوش مصنوعی هستند. اما سطحی از هوش مصنوعی که منجر با ارائه اینگونه خدمات میشود در رده هوش مصنوعی محدود قرار دارد. هدف مطلوب برای دانشمندان این حوزه رسیدن به فرابشریت و یا سوپر هوش مصنوعی است.

فرابشریت

سطوح مختلف هوش مصنوعی

هوش مصنوعی فرابشریت یا سوپر هوش مصنوعی در سطوح مختلف تعریف می‌شود. که در ادامه به تعریف هر یک می‌پردازیم. پیش از آن اشاره کنیم که برای استفاده از گردش آزاد اطلاعات در فضای اینترنت می توانید با استفاده از قسمت خرید فیلترشکن سایت به این مهم دسترسی پیدا کنید.

هوش مصنوعی محدود:

این سطح بسیار محدودتر و ضعیف از سطح فرابشریت است. آنچه امروزه از آن استفاده با عنوان هوش مصنوعی استفاده می‌کنیم در همین گروه قرار دارد. این سطح از این تکنولوژی به صورت یک بعدی کار می‌کند و تنها می‌تواند یک وظیفه خاص را با توجه به اطلاعات و داده هایی که از پیش در اختیارش گذاشته ایم انجام دهد و قادر به پذیرفتن و انجام چندین وظیفه به صورت موازی با هم نیست. هوش مصنوعی محدود فاقد هرگونه هوشیاری و احساسات و قدرت تصمیم گیری است. و تنها در مسیر های که در برنامه نویسی آن پیش بینی شده است حرکت می‌کند و برای موقعیت های غیر منتظره عملا ناکارآمد است.

هوش مصنوعی عمومی:

برای رسیدن به سطح فرابشریت ابتدا باید از این سطح یعنی هوش مصنوعی عمومی عبور کنیم. هوش مصنوعی عمومی در واقع ماشین هایی است که بتواند تمام وظایفی یک انسان آن را انجام میدهد را انجام هم سطح با هوش انسانی انجام دهد. برای رسیدن به این سطح از این فناوری که پایه و اساس فرابشریت محسوب می‌شود باید ماشینی طراحی کرد همانند انسان، استراتژیک و انتزاعی بیندیشد، احساس کند و تصمیم بگیرد، توانایی بروز خلاقیت را داشته باشد، دارای قدرت تخیل بوده و قدرت تعمق و تفکر را دارا باشد. در حال حاضر سوفیا که یک ربات ساخته شده توسط شرکت هنگ کنگی هاتسون ربات است بارز ترین و پیشرفته ترین نمونه هوش مصنوعی عمومی است. اما سوفیا هم هنوز نتوانسته تمامی معیار هایی که بتوان نام او را هوش مصنوعی عمومی گذاشت کسب کند.

فرا بشریت با سوپر هوش مصنوعی:

فرابشریت در واقع به سطحی از هوش مصنوعی گفته می‌شود که ربات ها و ماشین ها بتوانند سطح هوش انسان را پشت سر گذاشته و در واقع توانمند تر از انسان ها عمل کنند. فرابشریت به جایی در زمان اشاره دارد که ماشین با روش فکر و رفتاری مشابه انسان ها، محدودیت هایی که انسان دچار آن است را رد کرده و به کارایی بسیار بالا از انسان بدون نیاز به انسان برسند. در واقع زمانی به فرابشریت دست پیدا خواهیم کرد که هوش مصنوعی بتواند همپای انسان فکر کند، احساس کند، درک کند، تحلیل نماید و در نهایت به صورت چند بعدی با توجه به شرایط و موقعیت های متغیر موفق به گرفتن تصمیم متناسب شرایط باشد.

فرابشریت

ترس از فرابشریت

در بسیاری از فیلم های علمی و تخیلی آینده ای از حضور همه جانبه ربات ها در زندگی انسان به تصویر کشیده شده است که در نهایت منجر به جنگی خونین بین انسان ها و ماشین ها و ربات ها برای حفظ بقا می‌شود. اما باید توجه داشت که این تنها یکی از هزاران احتمالی است که در آینده ای نزدیک با توجه به سرعت رشد هوش مصنوعی متصور است. هدف اصلی دانشمندان از رسیدن به فرابشریت کمک گرفتن از ربات ها برای انجام بسیاری از امور است که در حال حاضر انسان قادر به انجام آن نیست تا زندگی را برای همه انسان ها راحت از آنچه اکنون است تبدیل کنند.