فایروال حالتمند شبکه کریو

عملکرد اصلی از هر محیط فایروال کنترل ترافیک شبکه خارج شده و وارد شده بر اساس سیاست امنیت شرکت است.

Kerio WinRoute Firewall حدود قانون پرجزئیات برای انجام نظارت حالتمند از همه ترافیک اینترنت ارائه می دهد و سیاست امنیت را اجرا می کند. قوانین شبکه در راه اندازی سریع فایروال کمک می کند.

kerio winroute firewall

طراحی کریو

Kerio WinRoute Firewall یک عامل فایروال شبکه قوی در لایه های TDI/NDIS در سیستم عامل است . فن آوری عمیق نظارت به کار برده شده در هر دو ارتباط ورودی و خروجی به ارائه بالاترین امنیت ممکن برای کل شبکه محلی کمک می کند.

سیاست ترافیک

امنیت Kerio WinRoute Firewall   روی قوانین ترافیک پایه گذاشته شده که آن هم اجازه پیکربندی فیلترهای بسته ، NAT (ترجمه آدرس شبکه)، مسیر دهی پورت و کنترل دسترسی به آسانی از یک جدول قابل درک را می دهد.

پیکربندی ساخته شده ویزارد اساسا فرآیند ایجاد یک مجموعه از قوانین ترافیک ضروری را ساده سازی می کند. راه اندازی فایروال و اتصال شبکه به اینترنت تنها چند دقیقه طول می کشد.

سیستم پیشگیری از نفوذ

لازمه ICSA Labs تست کردن  امنیت از تولیدات فایروال شرکت است، Kerio WinRoute Firewall رایج ترین نفوذها و حمله های هکر ها را شناسایی می کند. همه نفوذهای امنیتی در گزارشات امنیتی ثبت می شوند.

ضد کلاهبرداری

فرآیند ضد کلاهبردای جزئی از بسته فیلترینگ Kerio WinRoute Firewall است، در جاییکه فرد متجاوز در منبع آدرس های IP امن دست می برد حفاظت بیشتر برای LAN در مقابل حمله ها را ارائه می دهد.

گزارش گیری فایروال

یک عمل اصلی از هر محصول امنیتی توانایی ضبط و ثبت وقایع در همه زمان ها با جزئیات کافی است.

Kerio WinRoute Firewall انواع مختلف گزارش گیری را ارائه می دهد که شامل گزارشات خطا ، اشکال زدایی، تعریف کاربران، وضعیت، مرور وب، جستجو پورت و غیره می باشد.

گزارش گیری می تواند برای هر قانون تعریف شده در جدول قانون های ترافیک یکپارچه تنظیم شود بنابراین مدیر کنترل کامل روی اینکه چه ارتباطاتی از طریق فایروال می گذرند دارد.

بازرسی پروتکل

در کریو بازرسی پروتکل کمک می کند برنامه های خاص با پروتکل های اختصاصی  به صورت امن در شبکه های محلی مورد استفاده قرار گیرد. بسیاری از پروتکل ها می توانند اسکن ، فیلتر یا اصلاح بشوند ، در نتیجه نامحدودی و قابلیت های گزارش دهی فایروال افزایش می یابد.

 

www.deerfield.net/products/winroute-firewall/software-firewall