سه نوع VPN کدام هستند؟

سه نوع شبکه خصوصی مجازی (VPN) وجود دارد. متداولترین آنها دسترسی از راه دور VPNs یا شبکه های dial-up خصوصی مجازی اند (VPDNs) . این اتصالات کاربر به LAN هنگامی استفاده می شود که کارمندان یک شرکت در موقعیت مکانی دوردست نیاز به اتصال به شبکه خصوصی شرکت دارند. شرکتی که می خواهد یک VPN برای دسترسی از راه دور راه اندازی کند معمولا به یک ESP یا ارائه دهنده سرویس سرمایه گذاری برون سپاری می کند. ESP یک NAS (سرور دسترسی به شبکه)  را راه اندازی می کند و همچنین کاربران از راه دور را به نرم افزارهای مورد نیاز برای کامپیوترهایشان مجهز می کند. بعد از آن کاربران به سادگی با NSA با استفاده از شماره بدون هزینه شماره گیری می کنند و به شبکه از طریق نرم افزار کلاینت VPN دسترسی میابند. VPNs سرویس خوب دیگری برای رمزگذاری ارائه می دهند، اتصالات بین کاربران از راه دور در یک شبکه خصوصی را امن نگه می دارند.

types of vpn

دو نوع دیگر از VPN هر دو site-to-site هستند، به این معنی که سایت های متعدد ثابت بر روی یک شبکه عمومی (مانند اینترنت) متصل اند.  VPNهای site-to-site به رمزگذاری بزرگ مقیاس و تجهیزات اختصاصی نیاز دارند. اینترانت (رمزعبور- سایت برای کارکنان شرکت) مبتنی بر اتصالات VPN از نوع LAN to LAN است هنگامیکه شرکت می خواهد اتصالات از راه دور متعدد روی یک شبکه خصوصی وصل کند. اکسترانت مبتنی بر اتصال VPN از نوع LAN to LAN بین شرکت های متعدد (مانند مشتری ها و تامین کنندگان) است بنابراین آنها می توانند در یک محیط به اشتراک گذاشته شده کار کنند.

مزیت های VPN اینترانت هزینه پایین و ارائه سرویس های بسیار می باشد. هر چند با یک VPN دسترسی از راه دور، شما تا انتها به ذخیره پول هایتان می پردازید برای اینکه تماس ها رایگان هستند. برای اداره های از راه دور که در داخل یک شرکت اند VPN اینترانت بهترین هستند، در حالیکه VPN های دسترسی از راه دور برای یک کارمند سیار بیشترین مفهوم را می سازند. VPN اکسترانت راهی است برای کسانی که می خواهند قادر به اتصال با افراد در کسب و کارهای دیگر باشند.

computer.howstuffworks.com/three-types-of-vpn.htm