سرور چیست؟

خرید VPN فیلتر شکن

تعریف سرور

1-در فن آوری اطلاعات، یک سرور یک برنامه کامپیوتر است که خدمات رسانی به برنامه های دیگر کامپیوترهای و کاربران آنها در همان یا کامپیوترهای دیگر را میسر می سازد.
2- کامپیوتری که برنامه سرور در آن اجرا می شوند اغلب به عنوان سرور منسوب می گردد. (هرچند ممکن است برای مقاصد دیگر نیز استفتده شود.)
3- در مدل برنامه نویسی کلاینت/ سرور ، یک سرور برنامه ای است که درخواستها از برنامه های کلینت که در همان کامپیوتر یا کامپیوترهای دیگر است راجتسجو میکند و عملی میکند. یک برنامه داده شده در یک کامپیوتر ممکن است به عنوان یک کلینت با درخواست خدمات از برنامه های دیگر و همچنین به عنوان یه سرور درخواست ها از برنامه های دیگر عمل کند.

VPN Purchase

VPN Purchase

سرور وب

ویژه وب، یک سرور وب یک برنامه کامپیوتری است که صفحات HTML یا فایلهای درخواست شده را خدمات دهی میکند. یک وب کلاینت برنامه درخواست مرتبط با کاربراست. مرورگر وب در کامپیوتر شما یک کلینت است که فایلهای HTML سرورهای وب را درخواست میکند. یک سرور وب برنامه ای است که با استفاده از HTTP فایلهایی که به شکل صفحات وب را که توسط مشتریان HTTP کامپیوتر فرستاده شده را در پاسخ به در خواست های آنها برای کابران ارائه می دهد. رایانه ها و برنامه های کاربردی همچنین به عنوان سرور وب اشاره شوند.
این فرایند یک مثال از مدل کلینت/سرور است. همه کامپیوترها که میزبانی میکنند وب سایتها را باید برنامه های سرور وب را داشته باشند.سرورهای وب پیشرو شامل Apache (گسترده ترین سرور وب نصب شده) ، سرور اطلاعات اینترنت مایکروسافت (IIS) و Ngin (موتور جستجو X) است.
دیگر سرویس دهنده های وب شامل سرور Novell’s NetWare، سرور وبسایت گوگل (GWS) و خانواده IBM از سرورهای Domino است.

سرور VPN

سرورهای وب اغلب به عنوان قسمتی از بسته بزرگتر اینترنتی و برنامه های مرتبط برای خدمات رسانی ایمیل ، درخواست های دانلود برای فایلاهای File Transfer Protocol (FTP) و ساخت و گسترش صفحات وب آمده است. ملاحظات در انتخاب یک سرور وب شامل چگونه بهتر کارکردن با سیستم عملیاتی و سرورها ، توانایی هندل برنامه نویسی جنبی، ویژگی های امنیتی ، نشر کردن مخصوص، موتور جستجو و ابزار ساخت سایت است که با آن آمده است.

whatis.techtarget.com/definition/Web-server
whatis.techtarget.com/definition/server