رفع مشکل باز نشدن Facebook با Mozila Firefox

VPN ویژه فیس بوک

 

چند روز پیش مشاهده شد که بعضی از کاربران،برای ورود به Facebook در مرورگر Mozila Firefoz دچار مشکل بودند که این دلیل به خاطر تنظیم نبودن مرورگر می باشد.

تنظیمات Mozilla FireFox نسخه جدید: در صورتی که از مرورگر Mozilla FireFox نسخه جدید استفاده می کنید، باید این تنظیمات را انجام دهید: مطابق شکل انجام هید. ابتدا مرورگر Mozila  را باز کرده و در آدرس بار عبارت about:config را تایپ کرده و سپس عبارت tls را جستجو کرده و روی عبارت security.tls.version.max کلیک راست کرده و reset کنید و همچنین روی آن دابل کلیک کرده و مقدار را 3 بگذارید.

تنظیمات Mozilla FireFox نسخه های قبلی: در صورتی که از مرورگر Mozilla FireFox نسخه های قبلی استفاده می کنید، باید این تنظیمات را از منوی “options” انجام دهید: