خرید فیلتر شکن FTE

ارتباطات شبکه به صورت روز افزون هدف سانسور و تهاجم شده اند. یکی از دفاع های عادی ، استفاده از پروتکل های رمز نگاری است. رمز نگاری های سنتی ، بار کمی را تحما میکردند بنابراین ، وظیفه حفظ حریم شخصی را به خوبی اجرا مینمودند. به هر حال ، به علت آنکه رمز نگاری خیلی موثر است ، بسیاری از دولت ها (از جمله ایران ، پاکستان و چین ) میخواهند حالت هنر پروتکل های رمزنگاری از جمله TLS و SSH را مسدود نمایند.
withoutfte

راه حل ما Format-Transforming Encryption
FTE یک بدیع از رمزنگاری اولیه هست که رمزنگاری سنتی را گسترش میدهد. رمزنگاری های سنتی اولیه یک کلید و یک مسیج را به عنوان ورودی دریافت و مسیجی را به عنوان خروجی میدادند و خروجی به صورت متن رمزی نامرتب بود. FTE یک کلید و میسیج و نظم (ستی فشرده از توضیح دهنده) را به عناون ورودی دریافت نموده و یک متن رز شده در یک ست چیده شده خروجی میدهد. به عنوان مثال ، یک فرمت میتواند پیام هایی از پروتوکل های سنسور نشده مانناد HTTP باشد.
برنامه ی که Format-Transforming Encryption را به حقیقت میپیوندد ، fteProxy نام دارد.
Fte به استریم داده های قرارداری وابستس. Fteproxy از توضیحات عادی جهت توضیح و انتقال پیغام از پروتکل فیلتر نشده مانند HTTP استفاده میکند. اما در حقیقت وابسته به پروتکل های سانسور شده مانند Tor TLS SSH و غیره میباشد. برای ترافیک دولت شبیه HTTP میاشد. حتی از طریق این ممکن است یک پروتکل سنسور شده باشد.
حهت خرید سرویس های فیلتر شکن FTE میتوانید به ادامه مطلب مراجعه کنید.