تونل VPN چیست؟

یک تونل اتصال VPN بین دو موقعیت مکانی مجازی است. تونل چیزی است که داده ها و ترافیک شخصی را هنگام ارسال روی اینترنت امن نگه می دارد. کمی اطلاعات درباره شبکه های خصوصی و اینکه چطور داده ها روی اینترنت منتقل می شوند به توضیح اینکه تونل VPN چه است کمک می کند.جهت خرید VPN میتوانید همانند خرید کریو به parsvpn.online مراجعه کنید.

Buy VPN Tunnel

خرید تونلینگ VPN

مفهوم تونلینگ به هدف ایجاد یک دسترسی مستقیم از راه دور از یک موقعیت مکانی به دیگری است. بر روی اینترنت، نقطه های اتصال و تقاطع بسیاری وجود دارند که داده می تواند از طریق آن عبور کند. اما یک تونل داده های حمل شده از فرستنده به دریافت کننده را حفاظت می کند. همچنین، برنامه های بسیاری که مبتنی بری پروتکل کلاینت/ سرور اند باید به پایگاه داده های سرور متصل شوند تا قادر به دسترسی به داده ها باشند. استفاده از VPN تبدیل به روش اصلی اتصال شده است برای اینکه آسانتر است. تونل های VPN به صورت پیش فرض رمزگذاری نشده اند، اما هدف اصلی دیگر در ایجاد این کانال اضافه کردن رمزگذاری برای حریم خصوصی و امنیت است. داده هایی که از طریق یک اتصال اینترنت منظم ارسال می شوند به آسانی می توانند توسط اشخاصی دیگر با برخی ابزارها گرفته شوند. یک تونل می تواند از طریق یک تونل راه اندازی شود تا همه داده ها از طربق آن مسیریابی شوند، سپس رمزگذاری خواهد شد تا مانند یک سپر عمل کند و مانع هر کسی که می خواهد به جریان ترافیک بین دو موقعیت مکانی دسترسی یابد بشود. بنابراین، کسی نمی تواند داخل آن را ببیند.

شبکه های خصوصی مجازی VPN

شبکه های خصوصی مجازی یا خرید VPN ها، مانند شبکه های خصوصی محلی هستند، اما آنها در اینترنت باز جریان دارند. یک شبکه محلی تنها برای کسانی است می خواهند به سیستم کامپیوترهای محلی در دسترس یابند. معمولا این شبکه ها در ساختمانها یا ادراه ها هستند. کامپیوترهایی که می توانند به شبکه دسترسی یابند از طریق کابل ها به هم متصل اند. این شبکه های سیمی به طور کلی امنتر هستند به خاطر اینکه برای دستیابی، افراد مجبورند توسط یکی از آن کامپیوترها به شبکه متصل شوند. یک شبکه خصوصی مجازی از طریق اینترنت متصل است. به این معنی که هر شخصی با یک اتصال اینترنت می تواند به شبکه دست یابد. البته در این جا رمزهای عبور وجود دارند، اما نشت ها در شبکه های بی سیم به آسانی رخ می دهند زیرا دسترسی به وسیله اتصال فیزیکی محدود نشده است.

یک شبکه خصوصی مجازی دو موقعیت مکانی روی اینترنت را به امنی به هم متصل می کند. برای انجام آن، یک تونل VPN  بین دو مکان ایجاد شده است. با یک اتصال VPN، هر دو سمت تونل امن می شود تا افراد غیر مجاز به اطلاعاتی که از طریق آن عبور می کنند دسترسی پیدا نکنند. در مورد VPN های کسب و کار، دو کامپیوتر که در ارتباط هستند به وسیله شبکه خصوصی مجازی مشابه امن شده اند. VPN یک تونل خصوصی برای یک کاربر ایجاد می کند که اطلاعات را به سمت سرور ارسال کند. VPN تونل دیگری  برای دریافت ایجاد می کند. برای استفاده های شخصی، VPN این تونل خصوصی را بین کاربر کامپیوتر و سرور VPN ایجاد می کند. بعد از آن داده های فرستاده شده روی آن از سرور از طریق یک آدرس IP  دیگر به دریافت کننده ارسال می شوند.

تونل ها ویژگی های مهم هر شبکه خصوصی مجازی می باشند. سطح رمزگذاری و پروتکل استفاده شده امنیت و قابلیت تونل را تعیین می کند بنابراین آن طور که انتظار می رود کار می کند. افراد می توانند VPN های خود را راه اندازی کنند. هر کدام بهتر کار کند مناسبتر است، به طور کلی پروتکل تونلینگ و رمزگذاری استفاده شده است که سطح امنیت کاربر را تعیین می کند.