تست نفوذ شبکه چیست؟

تست نفوذ شبکه چیست؟

penetration-testing
تست نفوذ یا تست قلم، تلاش برای ارزیابی امنیت زیر ساختهای IT با استفاده از اکسپوییت کردن ایمن به نفوذپذیری ها است. این آسیب پذیری ممکن است در سیستم عامل ، سرویس ها ، نقص های برنامه ها ، پیکر بندی ها ناقص یا رفتار های پر خطر کاربر نهایی وجود داشته باشد. همچنین این ارزیابی ها در اعتبار بخشی به اثر مکانیسم دفاعی مفید می باشد، به علاوه کاربر نهایی به سیاست های امنیتی پایبند است.

خرید vpn
تست نفوذ معمولا با استفاده ار تکنولوژی های دستی یا خودکار به طور سیستماتیک سرورها، نقاط پایانی، برنامه های وب ، شبکه های وایرلس ، دستگاه های شبکه، دستگاه های تلفن همراه و دیگر نقاط بلقوه ارائه را شامل می شود. وقتیکه آسیب پذیری ها به طور موفقیت آمیز در یک سیستم خاص مورد سوء استفاده قرار گیرد ، تست کننده ها ممکن است تلاش کنند تا از امکان به خطر افتادن سیستم برای راه اندازی سوء استفاده های بعدی در دیگر منابع داخلی استفاده کند، مخصوصا با تلاش برای رسیدن تدریجی به سطح های بالاتر از فضای باز امنیتی و دسترسی عمیق تر به دارایی های الکترونیکی از طریق تشدید مزایا .
اطلاعات پیرامون آسیب پذیری های امنیتی به طور موفقیت آمیز از طریق تست نفوذ اکسپلویت شده ، معمولا به مدیران IT و سیستم های شبکه به منطور کمک به اون افراد حرفه ای ارائه میشود تا جمع بندی های استراتژیک و تلاش های حهت تعمیرات مربوطه و رفع نفوذ پذیری اولویت بندی گردد.

www.coresecurity.com/penetration-testing-overview