ترافیک VPN را در تونل نگه دارید

تونلینگ و کپسوله سازی در VPN موجب امنیت داده ها می شود

keep-traffic-in-tunnel

بیشتر VPN ها برای ایجاد شبکه خصوصی به تونلینگ تکیه دارند که در سراسر اینترنت ایجاد می شوند. در واقع مهمترین علت خرید کریو VPN توسط کاربران نیز همین موضوع است. اینترنت چطور کار می کند؟ ما توضیح می دهیم که هر فایل داده به یک سری از بسته ها شکسته می شود و توسط کامپیوتر های متصل به اینترنت دریافت یا ارسال می شود. تونلینگ پروسه ای از قرار دادن کل بسته درون بسته ای دیگر قبل از ارسال روی اینترنت است. بسته بیرونی از محتوای در مقابل دید عموم محافظت می کند و تضمین می کند که بسته درون تونل مجازی حرکت می کند.

این لایه بندی بسته ها کپسوله سازی نامیده می شود. کامپیوترها یا دیگر دستگاه های شبکه در هر دو انتهای تونل، رابط های تونل نامیده می شود و می تواند بسته های خروجی را کپسوله سازی کند و بسته های ورودی را مجددا باز نماید. کاربران (در انتهای تونل) و پرسنل IT ( در یک یا هر دو انتهای تونل) رابط های تونل را پیکربندی می کنند، آنها مسئول استفاده از پروتکل تونلینگ هستند. همچنین پروتکل تونل زنی نامیده می شود، یک پروتکل تونلینگ یک راه استاندارد برای برای کپسوله کردن بسته است. در این مقاله می توانید درباره پروتکل های مختلف استفاده شده توسط VPN ها بخوانید.

با خرید کریو VPN ، هدف از پروتکل تونلینگ اضافه کردن یک لایه امنیتی است که از هر بسته در طول حرکت در اینترنت محافظت می کند. بسته ای که در حال حرکت با همان پروتکل انتقال است بدون تونل استفاده خواهد شد: این پروتکل تعریف می کند که چطور هر کامپیوتر داده ها را روی ISP ارسال و دریافت می کند. هر بسته درونی همچنان از پروتکل در حال جابجایی محافظت می کند، مانند Internet protocol  (IP) یا  AppleTalk ، که تعریف می کنند آنها چطور روی LANs در هر انتهای تونل حرکت کنند. پروتکل تونلینگ استفاده شده برای کپسوله سازی یک لایه از امنیت را برای حفاظت بسته در طول سفر در اینترنت اضافه می کند.

برای درک بهتر روابط بین پروتکل ها، به تونلینگ به عنوان داشتن یک کامپیوتر تحویل داده شده به شما توسط شرکت حمل و نقل فکر کنید. فروشنده ای که بسته های کامپیوتر (passenger protocol) را در جعبه (tunneling protocol) به شما ارسال می کند. پس از آن فروشنده آن جعبه  را در کامیون حمل و نقل (passenger protocol) در انبار فروشنده (one tunnel interface) قرار می دهد. کامیون (transport protocol) در بزرگراه (اینترنت) حرکت می کند تا به خانه شما (پروتکل رابط دیگر) برسد و کامپیوتر را تحویل دهد. شما جعبه (پروتکل تونلینگ) را باز می کنید و کامیپوتر ار خارج می سازید (passenger protocol).