انواع مختلف شبکه

انواع مختلف شبکه خرید vpn

 

انواع مختلف از شبکه ها (خصوصی) بر اساس اندازه آنها (از نظر تعداد ماشین آلات)، سرعت انتقال داده های آنها و برد آنها از هم متمایز می شوند .

vpn network

 

شبکه های خصوصی به شبکه های اطلاق می شو د که متعلق به یک سازمان واحد هستند.

گفته شده که سه نوع شبکه وجو دارد:

LAN  (شبکه محلی)

MAN (شبکه شهری)

WAN (شبکه گسترده)

دو نوع دیگر از شبکه وجود دارد:

 

TANs  (شبکه کوچک) ،  که شبیه همان شبکه های محلی است اما کوچکتر (شامل 2 تا 3 سیستم) و CANs ( شبکه پردیس) ، که همان MAN ها هستند ( با پهنای باند محدود بین شبکه های محلی LANs ).

LAN

LAN  مخفف شبکه محلی است. یک گروه از کامپیوترها که همه به یک سازمان تعلق دارند و در یک محدوده جغرافیای کوچک با استفاده از یک شبکه مرتبط شده اند، و اغلب از یک تکنولوژی دارند.

یک شبکه محلی ، یک شبکه در ساده ترین حالت آن است. سرعت انتقال داده ها می تواند به 10مگابیت در ثانیه (از جمله برای یک شبکه اینترنت) و 1 گیگا بیت در ثانیه ( با عنوان FDDI  یا اینترنت گیگا بیت) برسد.

یک شبکه محلی می تواند به 100 و یا حتی 1000 کاربر داشته باشد.

با گسترش تعرف LAN  به سرویس های که تهیه شده اند ، دو حالت عامل های مختلف را می توان تعریف کرد:

  • در یک شبکه جفت – جفت ، که در آن ارتباطات از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگری انجام می گیرد، کامپیوتر مرکزی وجو ندارد، و هر کامپیوتر همان نقش را دارد.
  • در یک محیط کلاینت/ سرور ، که در آن کامپیوتر مرکزی سرویس های شبکه را برای کاربران ارئه می کند .

MAN

MAN ( شبکه های متروپولین ) چندین شبکه محلی که از لحاظ جغرافیای بهم نزدیک هستند را بالاترین سرعت بهم متصل می کند. بنابراین، یک MAN اجازه می دهد که دو گره دور که قسمتی از یک شبکه محلی هستند با هم ارتباط برقرار کنند.

یک MAN از سوییچ ها یا روترهایی که با سرعت بالا ( معمولا کابل فیبر نوری) به یکدیگر متصل شده اند ساخته شده است.

WAN شبکه های گسترده

یک WAN ( شبکه گسترده) شبکه های محلی چند گانه را در فواصل جغرافیای زیاد به هم متصل می کند.

سرعت موجود در یک شبکه WAN  به هزینه های ارتباطات ( که با فاصله افزایش پیدا می کند ) و ممکن است کم شود بستگی دارد.

WANs با استفادهاز روتر ها بکار می افتد،  که می توان مناسبترین  راه برای داده ها برای رسیدن به یک گره شبکه  انتخاب کرد.

شناخته ترین  WAN اینترنت است.