اتصال به سرویس IKEV2 در بلک بری

*نکته مهم :* اگر در باز کردن BlackBerry World مشکل دارید، Airplane Mode
را فعال کرده و بعد از آن به Wifi وصل شوید، سپس VPN را فعال کنید.

۱ – مانند آموزش های زیر عمل کنید تا دچار مشکل نشوید.

* ابتدا وارد Settings شده
* سپس روی Networks and Connections کلیک کنید
* وارد VPN شوید
* روی گزینه +Add کلیک کنید

توجه : آدرس سرور بعد از خرید به شما داده میشود.


کاربران عزیز دقت کنید که گزینه زیر را حتما درست انتخاب نمایید، در غیر
اینصورت در اتصال دچار مشکل نیشوید :
Gateway Auth ID Type
=
Fully Qualified Domain Name


۲- روی کانکشن ساخته شده کلیک کنید و منتظر گردید تا اتصال برقرار گردد

۳- در صورتی که تنظیمات درست باشد، اتصال شما مانند عکس زیر برقرار شده و
میتوانید به راحتی تمامی سایت ها و بلک بری ورد را باز کنید.