اتصال به سرویس IKEV2 در آیفون و آیپد

۱ – برای استفاده از این سرویس ابتدا وارد Sitting گوشی خود شوید.

۲ – پس از ورود به Sitting وارد قسمت General شوید.

۳ – و سپس وارد گزینه VPN شوید.


۴ – گزینه Add VPN Configuration را انتخاب کنید.


۵ – در قسمت Type گزینه را بر روی IKEv2 قرار دهید .

۶ – در بخش Description نامی را به دلخواه وارد کنید .

۷ – در کادر Server یکی از آدرس هایی که هنگام خرید دریافت کرده اید را
وارد نکنید .

۸ – در قسمت Remote ID آدرس سروری را که در قسمت Server وارد کردید ,
مجددا وارد نمایید .

۹ – در قسمت Account اشتراکی که از سایت خریداری کرده اید را وارد نمایید .

۱۰ – در کادر Password رمز عبور اشتراک خود را وارد کنید .

۱۱ – سپس بر روی گزینه Done کلیک کرده تا تنظیمات ذخیره شود .


۱۲ – و در نهایت روی گزینه Done زده و تنظیمات را ذخیره کرده و سپس روی
گزینه کانکت بزنید و متصل شوید.