اترنت چیست؟ تعریف – خرید

اترنت Ehternet چیست؟

به طور گسترده ای از تکنولوژی شبکه های محلی (LAN) استفاده می شود. به عنوان استاندارد 802.3 توسط IEEE تعریف شده اسست، روش دستیابی اترنت مورد استفاده برای اتصال کامپیوترها در یک شرکت یا خانه شبیه به ارتباط یک کامپیوتر با مودم برای دستیابی به اینترنت است. در تمام کامپیوترهای امروزی اترنت ساخته شده است، و دستگاههای قدیمی را می توان به آن مجهز نمود. تقریبا هر مرجع به “اماده سازی شبکه ” ، “LAN  ” یا “اتصال LAN ” بر اترنت دلالت دارد.

اترنت سیمی و Wi-Fi  بی سیم است

اترنت برای اتصال به کامپیوتر از کابلها استفاده می کند؛ Wi-Fi همتای بی سیم آن است و هر دو تکنولوژی با هم استفاده می شوند.

10/000 و 10/100/1000

یک پورت اترنت 10/100 می تواند 10 و 100 مگابیت در ثانیه انتقال دهد، در حالیکه حداکثر سرعت یک پورت گیگا پیت 10/100/1000 میتواند 1 گیگابیت در ثانیه باشد. اترنت بالاترین سرعت متداول بین دستگاههای ارسال و دریافت را استفاده میکند. اگرچه شبکه های گسترده (WANs) ممکن است اترنت 10 گیگابیت بکارببرند، هیچ چیزی مثل یک پورت 10/100/1000/10000 که همه چهار سرعت را پشتیبانی می کند وجود ندارد.

اترنت و پروتکل های TPC/IP

اترنت و TPC/IP با هم دیگر کار می کنند و پروتکل های تولیه در یک شبکه محلی را در بر دارند.

 

 

 

 

تاریخچه

توسط Robert Metcalfe  و David Boggs در Xerox PARC  در سال 1973 اختراع شد، اترنت در ابتدا کمتر از 3 مگابیت در ثانیه اجرا شد. Metcalfe  به Digital Equipment Corporation  پیوست ، جاییکه او یک اقدام مشترک با Intel  و Xerox  برای همکاری های بیشتر را تسهیل کرد  ، و اترنت نسخه 1 در سال 1980 نهایی شد. در سال 1983 با استاندارد 802.3 IEEE  تایید شد.

حداکثر طول کابل اترنت ( از دستگاه سوییچ)

جفت پیچ خورده ( سیم فلزی)

10Base-T        328 ft/100 m

100Base-T        328 ft/100 m

1000Base-T        328 ft/100 m

فیبر نوری

MM  = فیبر چند حالته  SM = تک حالته

FOIRL MM             .6 mi/1 km

10Base-FL MM       1.2 mi/2 km

100Base-FX MM       1.2 mi/2 km

100Base-FX SM         6 mi/10 km

 

 

 

اترنت با استفاده از توپولوژی ستاره

star topology

تمام کامپیوترها به یک سوییچ مرکزی اتصال دارند که اجازه می دهد هر جفت فرستنده / گیرنده با سرعت کامل ( 10 ، 100، 1000 مگابیت در ثانیه انتقال بدهند. گاهی سیم کشی یدکی تلفن ، اما اغلب در سرعت های پایین تر استفاده  می شود.

 

سوییچ انترنت

این سوییچ Omnitron  پورتهای 16  10/100  و سوییچ های همه انواع اترنت را دارد،  به طور خودکار به بالاترین سرعت مشترک بین فرستنده و گیرنده می شود.

 

 

 

 

 

اترنت در همه جا

ethernet switch

 

ethernet every where

داخل یک قفسه تئاتر خانگی، این سوییچ اترنت NERGEAR  با سوییچ Omnitron   (در بالا) در فاصله 60 پا دورتر ارتباط برقرار می کند. در اینجا به یک Fire TV ، Apple TV و جعبه های جریان Roku 3 ، به علاوه یک بازیکن Oppo Blu-ray  متصل شده.

 

www.pcmag.com/encyclopedia/term/42781/ethernet